teisipäev, november 01, 2005

Transpordi arengukava 2006-2013

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on valmis saanud transpordi arengukavaga aastatel 2006-2013. Arengukava hõlmab suuremaid transpordi infrastruktuuri arendamise projekte ning selles käsitletakse nii lennu-, mere- kui maismaatranspordi liikide problemaatikat. Eesmärkide seadmisel ja meetmete väljatöötamisel on arvestatud, et transport toimib koosmõjus ümbritseva keskkonnaga laiemas mõistes. Nii pöörab arengukava tähelepanu ka keskkonnaalastele tegevustele ning piirkondade sotsiaal-majandusliku arengu ja transpordipoliitiliste eesmärkide vastastikustele seostele. Suuremat tähelepanu pööratakse probleemide ettenägemisele ja ennetamisele - negatiivsete tagajärgede leevendamine läheb ühiskonnale kordi kallimaks, kui nende vältimine või mõju vähendamine. Arengukava leiad SIIT.

0 Comments:

Postita kommentaar

Links to this post:

Looge link

<< Home