pühapäev, oktoober 23, 2005

Dictionaries

Blogisse ilmus uus nurk nimega 'Sõnaraamatud', kuhu ilmuvad internetis leiduvad sõnastikud eesti-xxx-eesti keelega. Esimene neist on OÜ Animato poolt valmistatud sõnaraamat, mis baseerub Eesti Keele Instituudi toorandmebaasil. Toksi sisse mõni termin merendusest...loodetavasti leiad vastuse.

EDIT: lisandusid uued sõnaraamatud ning link eesti keele käsiraamatule.

laupäev, oktoober 22, 2005

CMS2 and Malmö WMU

CMS2 0071CMS2 0261
Photos by Dan
Viimased nädalad on uskumatult kiired olnud. Tundub, et ei tasu magama minnagi, muidu jääb midagi tegemata või pooleli. SEIcom, Offshore Center Danmark, Rogaland Training and Education Centre ja Centro de Seguridad Marítima Integral Jovellanos olid viimsel kolmel päeval esindatud Eesti Mereakadeemias. Töötasime uue programmi kallal, mille lõpptulemust peaks näha saama järgmise aasta lõpus. Teema on ikka meri, reostus ning koolitus. Väga huvitav oli kohtuda inimesega, kes oli otseselt seotud tanker Prestige päästetöödega.

Pühapäeval tuleb aga võtta ette õhureis "eestiõhuga" Malmösse, kus toimub 6. ülemaailmne merendusealane konverents turvalisuse ja koolituse teemadel. Malmö Rahvusvahelises Mereülikoolis toimuval 3-päevase konverentsi sisse mahub 50 ettekannet, millest üks on ka minu oma. Tõotab huvitav nädal tulla.

Head ööd.

esmaspäev, oktoober 17, 2005

NGA Digital Navigation Publications

sk komistas millalgi eelmisel aastal ühe lingi otsa, mis on täis kulda ning jagas seda ka teiste kipper.ee foorumlastega. Lisan lingi ka SIIA.

laupäev, oktoober 15, 2005

Puksiiri Jupiter 6 kadumine 2. osa / Tug Jupiter 6 vol. 2

Septembris jäi kadunuks puksiir Jupiter 6, mis vedas enda järgi 16.000 t puistlastilaeva. Tänaseks on puksiir ja tema meeskond ametlikult "nimetatud" uppunuks. Põhjuseks on puksiiri EPIRB'i signaali vastuvõtmine ning laeva tulutu otsimine signaali asukohas.
NAVAREA VII 135 /2005
1. INDIAN OCEAN - SW SECTOR
2. CHARTS SAN 3, 4, 27 (INT 204)
3. THE EPIRB BELONGING TO THE JUPITER 6 WAS DETECTED AT 081241 UTC OCT 05 IN POSITION
4. 25 - 11.53S 024 - 17.43E
5. ALL VESSELS ARE TO KEEP A SHARP LOOKOUT. VESSELS ARE REQUESTED TO REPORT ANY SIGHTINGS OF JUPITER 6 / LIFE RAFTS TO CAPE TOWN RADIO, HYDROSAN OR MRCC CAPE TOWN
6. CANCEL NAVAREA VII 127 OF 2005
7. UNTIL FURTHER NOTICE
Signaal võeti vastu ligi 200 miili Port Elizabethis lõuna pool. Samas leiti ka õlilaik ning mõned vrakirusud. Tundub, et puksiir Jupiter 6, mis edastas oma viimase raadioside 6, septembril, on uppunud selles kohas.

Müstiliseks teeb õnnetuse see, et kuidas edastus EPIRBI'i signaal alles nüüd, nädalaid hiljem Jupiter 6 kadumisest? Kas meeskond üritas siiamaani püsida pinna peal raadiosignaali saatmata või uppus ta juba nädalaid tagasi? Kui puksiir uppus juba varem, siis poleks EPIRB'i signaali praegu enam olnud võimalik kuulda, kuna selle akude kestvus on 90 tundi.
"These beacons have a battery life of only 90 hours. Even if it went down with the ship and only popped up now, its battery would have been activated already.

"We would not have heard the signal because it would have been under water and the battery would have been dead by the time it surfaced"
Kui puksiir siiski uppus alles hiljuti ning meeskond üritas alust hoida veepinnal, siis miks ei kasutatud päästeparvi enda päästmiseks?

M/l Satsung on võetud kontrolli alla puksiir Smit Amandla poolt. Meeskonna sõnul on puksiiritross katkenud ning tundub, et puksiirimeeskond üritas halva ilmaga võideldes 2 korda kinnitada trosse, mis aga luhtus.

Analüüsides seda situatsiooni, tekib arvamus, et veetav laev lihtsalt sõitis puksiirist tormi ajal üle. Puksiiril ei olnud sellisel juhul mingit võimalust pääsemiseks. Kuid see ei anna vastust EPIRB'i mõistatusele.

Imelik on veel see, et Cape Argus nimetab pukseeritavat laeva Satsungiks, kuigi SANHO (South African Navy Hydrographic Office) viitab jällegi laevale nimega Sapsan, mis on Vene laev ja ehitatud 1991. aastal. Rohkem informatsiooni peaks saama siis, kui sadamas on inspektorid laeva peal ning alustavad uurimist. Juhul, kui Satsung/Sapsan tõesti sõitis puksiirist üle, siis peaksid märgid sellest olema ka laeva vööris.

Ja alati jääb üle versioon, mis puudutab piraate...

Somaalia piraadid röövisid järjekordse laeva

Lugesin uudist ja ei suutnud seda uskuda. Juba neljas laev langeb Somaalia piraatide rünnaku alla. 2 laeva neist on vedanud ÜRO abi näljastele somaallastele. Somaalia on üks maailma vaesemaid ja vähim arenenumaid riike, samas on tema rahvastik jälle kõige kiiremini kasvav nii Aafrikas kui ka maailmas. Viimane rahvastikuloendus toimus 1975. aastal. "Ametlikult" on elanikke ligi 9 miljonit. Mitteametlikult kõigub see arv 6 ja 15 miljoni vahel. Aastaks 2050 ennustatakse somaallasi olevat ligi 40 miljonit. Väga, väga segane olukord riigis ainult soodustab terrorismi pesade tekkimist ning piraatluse arenemist.

Tagasi teema juurde. M/l Miltzov kaaperdati kolmapäeval Lõuna-Somaalia väikese sadamas peale 400 tonni kauba mahalaadimist 850 tonnist. 6 relvastatud meest tungisid laeva ning sundisid selle sadamast lahkuma.

neljapäev, oktoober 13, 2005

Eesti vajab ühtset merepoliitikat (1992.a.)

Ligi aasta tagasi sattus minu kätte koopia ajalehe väljavõttest, kus kirjutati praamil "Hiiumaa" toimunud merepäevast. Aeg oli siis august 1992. Seda lugedes tekib küsimus, palju me oleme edasi liikunud sellest ajast? Et saaksite ka sellest võrdlusest osa, lisan artikli siia. Head lugemist ja mõtlemist!

Eesti vajab ühtset merepoliitikat

Juuli keskel korraldas sihtkapital „Nõupäev“ merepäeva. Üritusel osalesid paljud omandi ja merega seotud riigiametkonnad ja –firmad, osaühingud, aktsiaseltsid, erakalurid, sadamad, vallavanemad, kaitseala- ja vetelpäästetöötajad, uurimisasutused, rannarahvas, mitu ülemnõukogu saadikut ja muidu mere pärast südant valutajad. Kõige kaugem külaline oli kapten Helmut Lelov Floridast. Kuigi osavõtjad pandi praamile „Hiiumaa“ ja öeldi, et enne maale ei saa kui merekontseptsioon valmis, jäi asi siiski pooleli. Liiga palju oli arvamusi ja ettepanekuid. Nüüd on need süstematiseeritud ja esitatakse ettepanekutena valitsusele.

Eesti merd on vaja käsitada kui töötavat ökosüsteemi, see eeldab merekadastri loomist. Merekontseptsiooni määrav märksõna on omand. Eesti meri vajab peremeest. Seda vajavad kauba- ja kalalaevad, sadamad ja majakad, mere- ja kalatööstus. Seadused peavad soodustama mereettevõtlust, eralaevakompaniide teket. Põllumajandusreformi seadus laienegu ka merele. Rahvusvaheliste skandaalide vältimiseks tuleb kiiresti lahendada laevasõidu ohutuse ja hüdrograafia probleem, saada see valdkond Vene mereväelt oma kätte. Me vajame eeskujulikku veeteede talitust.

„Tallinna Sadama“ suurprojektide kõrval ei tohi unustada väikesadamaid ja rannalaevandust. Paneme käima lihtriveod Narvast Pärnuni. Miks ei võiks väikesed ja ökonoomsed põlevkiviõliga sõitvad rannalaevad ühendada meid Läti, Leedu ja teiste Läänemeremaade sadamatega? See eeldab muide ka jäälõhkujate muretsemist. Praamid on aga maantee pikendus sellest johtuva suhtumisega, üleveo eest tasutagu riigikassast. Sadamaid maismaaveoga ühendavad firmad töötavad veel sotsialistliku malli järgi, aeglaselt ja kohmakalt. Nemadki vajavad värsket verd, uusi mõtteid. Miks peaks reisilaevandus riigi käes olema, ka siin võib olla alternatiivseid ettevõtluse vorme. Siit jõuame mereturismi arendamiseni, mis omakorda eeldab jahisadamate rajamist.

Merepäevadelt jäi meelde lihtne ja ometi keeruline küsimus: kas me tõesti ei suuda toidulauale leiva kõrvale silku panna? Jäägu minevikku suhtumine „riistad riigi, kala minu“. Piiritlemist ootab ookeani- ja rannapüügi otstarbekas suhe, turu-uuringute alusel saab prognoosida optimaalse tootmismahu ja kasumi, koostada projektid väliskapitali kaasamiseks. Valitsus leppigu kokku rahvusvahelised püügilimiidid ja toetagu kalandusprogrammi. Ei teeks paha ka kalurite maksusoodustustele mõelda.

Õppigem kapteniks! Praegu on 85% Eesti meremeestest mitte-eestlased, riiklikus kalalaevanduses on 6800 töötajast eestlasi alla 300. Järelkasv ei tule kiiresti, aga stiimulid on vaja küll kohe luua. Alustagem Tallinna merekoolist, toetagem Käsmu ja Kuressaare kooli taastamise mõtet.

Eesti ei saa hakkama ilma merejõududeta, mere- ja rannakaitseta. Need tuleb luua.

Ranniku ja saarte elu püsivust aitab tagada kompleksne sotsiaal-majanduslik uurimisprogramm. „Nõupäev“ soovitab selle koostamisel arvestada Soome Uusimaa lääni metoodikat.

Alustada võib seadustest. Missuguses ülemnõukogu lauasahtlis on toppama jäänud meremeeste seadus ja merekoodeks? Eesti meremajanduse ja mereelu juhtimine on killustatud. Kas poleks mõttekas luua mereministeerium? Kogu eeltoodu kiiremaks elluviimiseks on otstarbekas moodustada merekontseptsiooni komitee, kes töötaks välja komplekprogrammi. See saabki merekontseptsiooni aluseks.

Eesti on mereriik ja tema poliitika peab olema mereriigi poliitika.

„Nõupäeva“ nõukirja refereeris Tiit Tambi.
Rahva Hääl, 03.08.1992

kolmapäev, oktoober 12, 2005

Merereostuse teemaline seminar Kotkas / International seminar on maritime safety, logistics and marine environment protection

16-17 novembril toimub Kotkas (Soome) esimene ühisseminar teemal "Rahvusvaheline merereostus, merekeskkonnakaitse ja õlireostuse vastutus". Seminar toimub projekti SUMMERI II raames, kus Eesti Mereakadeemia on üheks partneriks. Kui aeg võimaldab, siis võtan ka ise sellest sündmusest osa. Rohkem informatsiooni saab Eesti Mereakadeemia kodulehelt ning projekti enda kodukalt. Kellel samuti huvi osaleda seminaril, siis registreerumisvormi ja seminari programmi saab omale allalaadida siit.

Sunny morning in Port of Muuga

Finnpulp
Photo by Tiit Toomits

teisipäev, oktoober 11, 2005

Meretund - 27. august 2005

 • Kas meresõit on Eestis ohutu? Raul Tell (Veeteede Ameti mereõnnetuste juurdluse ja meresõiduohutuse arenduse osakonna vaneminspektor).
 • Segadused Eesti Mereakadeemia rektori valimistega. Asja teeb segasemaks kohtuasi. Jaan Kõrgessaar (HTM teaduse-ja kõrghariduse osakonna juhataja).
 • Naissaarelt pärit kunstnik Erik Schmidt kinkis Kaitsejõudude Peastaabile legendaarse admiral Johan Pitka portree. Erik Schmidt.

Meretund - 20. august 2005

20. augusti Meretund asub siin. • Pandi nurgakivi (15.08.2005) Küdema lahte ehitatavale Saaremaa sadamale. Kõned, mis peetud kivi juures.
 • Saaremaa sadama ehitus. Peeter Palu (Saaremaa sadama projektijuht).
 • Mis asus varem Saaremaa sadama kohal? Bruno Pao (Saaremaa Merekultuuri Seltsi asutaja).
 • Meremuuseumis austati kauast kolleegi, kellel täitus 75. eluaastat. Ants Pärn (Endine Meremuuseumi direktor).

esmaspäev, oktoober 10, 2005

Meretund - 13. august 2005

hubert13. augusti Meretunni leiad siit.

 • Kuidas edenevad Copterline'i kopteri päästetööd. Vanemleitnant Tiit Põder (Merevalvekeskuse ülem).
 • Kuidas kaasati Eesti tuukreid päästetöödesse, millised olid päästjate vahendid jpm. Vello Mäss (Uurimislaeva "Mare" kapten, Meremuuseumi teadur).
 • Meresõiduohutuse seadus ei ole ikka veel valmis. Viimane seaduse muutmise seadus rakendus mõni kuu tagasi. Kapten Rein Raudsalu (Eesti Mereakadeemia laevandusteaduskonna dekaan).
 • Lennusadama kaid ja hooned on üle antud Meremuuseumile, v.a. ajaloolised angaarid. Urmas Dresen (Meremuuseumi direktor).

Meretund - 6. august 2005

hubert 6. augusti Meretunni leiad SIIT.
 • Noorte Mereklubi ringitöö katkeb sellel aastal rahapuudusel. Tallinna linn ega Eesti riik ei leidnud vajadust toetada klubi alates selle aasta sügisest. Katrin Mellis (Noorteklubi projektijuht).
 • Kaljas "Iris" käis Ahvenamaa merepäevadel. Herkki Haldre (Kaljas "Iris" omanik).
 • Saaremaal algasid 9. merepäevad. Hiiu Tammoja (Merepäevade peakorraldaja).
 • Saaremaa merepäevade raames toimub konverents "Saaremaa ajaloolised sadamad". Bruno Pao (Saaremaa Merekultuuri Seltsi asutaja).

reede, oktoober 07, 2005

Veeteede Amet broneeris Pärnu lahele jäämurdja / Maritime Administration booked icebreaker for Pärnu Bay

Veeteede Amet viis läbi riigihanke jäämurdja prahtimiseks Pärnu lahele eelseisvaks jäämurdehooajaks.

Pakkumise esitasid:
OÜ Alfons Hakans
AS PKL

Pärast kvalifikatsiooni, pakkumiste vastavuse ja pakkumiste võrdlemise, hindamise ja vastuvõtmise protseduuride läbiviimist tunnistati võitjaks AS PKL. AS PKL pakkumise maksumuse ühe ööpäeva prahiraha oli 48 600 krooni (ilma käibemaksuta). Jäämurdetööde tegelik kogumaksumus kujuneb vastavalt tehtavale tööle ja jääoludele, lisandub ka kütusekulu.

www.vta.ee

neljapäev, oktoober 06, 2005

Päike loojus kuskil seal...

sunset
Photo by Dan

kolmapäev, oktoober 05, 2005

Uudised / News

Somaalia piraadid vabastasid lõpuks ÜRO abilaeva m/s Semlow, mille nad hõivasid 27. juunil. Põhjuseks on kütuse lõppemine. Laev pukseeriti esmaspäeval El-Maani sadamasse. Laeval on 10 meeskonnaliiget. Pühapäeval lahkusid laevalt piraadid koos 850 tonni riisiga, mis oli saadetud Somaalia tsunamiohvritele Jaapani ja Saksamaa poolt. Sadamasse aitas pukseerida laeva teine laev, mille samuti olid piraadid vallutanud hiljuti. Ka sellelt laevalt lahkusid "pätid" nädalavahetusel. Suurem osa riisist on puutumata jäänud. Edasi otsustatakse, kuidas see ära jagada 10 miljonile näljasele somaallasele. Arvatakse, et laevaomanik jõudis piraatidega mingisugusele kokkuleppele lõpuks, et nad laeva vabaks laseksid.

***
20 vanainimest uppus New Yorgi lähedal George'i järvel, kui ekskursioonipaat ümber läks. Paadis oli õnnetuse hetkel 48 inimest. Maksimaalselt on lubatud 50 inimest peale võtta. Ekskursioonipaadis oleks pidanud sellise arvu inimeste juures olema vähemalt 2 meeskonnaliiget. Antud hetkel oli ainult 1. See õnnetus algatab suurema arutelu New Yorgi paatide turvalisuse ümber.

***

Ja siin üks video, mis on heaks õppetunniks, kuidas ankrut vette MITTE ei tohiks lasta. Kontrolli alati ankrualust, enne kui hüüad filile: let go the anchor!

teisipäev, oktoober 04, 2005

Puksiir Jupiter 6 saladuslik kadumine / Tug vanishes while towing ship

Juulis alustas oma teekonda Kuubast Indiasse puksiir Jupiter 6, mis vedas enda järgi 16000 tonnist puistlastilaeva Satsung. Puksiiri meeskond koosnes 12 inimesest. Mõne nädala pärast jõuti Walvis Baysse, Namiibia. Peale 4-nädalast remonttööd võeti suund edasi India peale. Varsti peale Walvis Bayd lahkumist kadusid mõlemad laevad. Laevad ei vastanud enam kutsungitele raadio teel ega hakanud nad silma ka tihedal laevateel sõitvatele alustele. Seega kadunud nagu "vits vette". 26. septembril teatas m/l Poseidon, et m/l Satsung triivib Port Elisabethist 250 nm lõunas, pukser Jupiter 6-st ja tema meeskonnast polnud jälgegi. Satsungi kahe ankru külge kinnitatud puksiirtross rippus kurvalt vette.
jupiter6
Puksiir Lõuna-Aafrikast, Smit Amandla, liigub hetkel Satsungi poole, et võtta ta endale järgi, kindlustada ohutu meresõit teistele laevadele ning teha kindlaks, mis siiski juhtus laevadega.
"The master of the Poseidon reported that the two anchor chains of the Satsung were both connected to a tow wire hanging into the sea. We obviously don't know whether there is seven metres of tow wire on it, or 700m. We will just have to wait and see"
Meelde tulevad lood "Lendavast Hollandlasest" ning teadmata kadunuks jäänud laevadest avameredel. "Lendava Hollandlase" müüt saigi tegelikult alguse siit samast, Hea Lootuse neeme juurest.